کافــه کارآفرینــــی

قبل
بعدی

کافه کارآفرینی و شتابدهنده محتوایی

فضایی نوآورانه و مبتنی بر روابط سازنده فی­مابین فعالان حوزه کسب و کار

از ابتدای راه اندازی یک استارتاپ تا مراحل پیشرفته­تر،تا زمان ارائه محصول یا خدمات همراه افراد، استارتاپ­ها و سازمان­ها خواهیم بود. در این مسیر می­توان فراخوان جذب شتابدهنده هم داشت.