دوره آموزش طراحی گرافیک

برای  شرکت در

دوره آموزش طراحی گرافیک

به چه پیش نیازهایی نیاز داریم؟

دستـاوردهای من

بـرای مهــارتت سرمایـه گـذاری کن

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

برای ارسال رزومه فرصت دارید

هزینه دوره

2,500,000 تومان

سر فصل های دوره آموزش

برای ارسال رزومه از طریق وب سایت کلیک کنید.

همچنین می توانید رزومه خود را از یکی از طریق زیر برای ما ارسال کنید.

تـــــوجـــــــــه
رزومه های ارسالی از طریق فرم وب سایت در پذیرش دوره اولویت دارند.